Fotografçılar için yapılmış bir program çalışmadır.